GARANCIJA
Vsi izdelki v prodaji v Spletni trgovini Mentes imajo garancijo. Pri uveljavljanju garancije veljajo garancijski pogoji, navedeni na garancijskem listu, ki je priložen vsakemu izdelku. Garancijska doba je 1 leto, z izjemo nekaterih artiklov, kjer ta doba znaša 2 leti.
 
Garancija se ne upošteva v naslednjih primerih:
  • neupoštevanje navodil za uporabo,
  • malomarno ravnanje z izdelkom,
  • poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca oziroma tretje osebe,
  • nepravilna vgradnja aparata.